KULL 20

4,5 veckor

Kalle Kobra

Svartspotted hane (683 g)

Anna Anakonda

Svartsköldpaddspotted hona (663 g)

Boel Boa

Svartsköldpaddspotted hona (699 g)

Sussi Snok

Svartsköldpaddspotted hona (657 g)

Top

© Copyright sf-webdesign.se 2007